Zbiornik SUW Święcice

Budowa zbiornika wody czystej na SUW Święcice

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2016 r. w ramach projektu pod nazwą: Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Ożarów Mazowiecki- etap II” przy współudziale środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk na lata 2014-2020.

Wartość wykonanych prac wynosiła 478 470,00 zł brutto.

Przed podaniem uzdatnionej wody na sieć zachodzi konieczność jej magazynowana. W związku z koniecznością zwiększenia ilości magazynowanej wody na Stacji Uzdatniania Wody w Święcicach projektuje się nowy zbiornik retencyjny żelbetowy dwudzielny o średnicy wewnętrznej 10,5 [m], pojemności całkowitej 500 [m3].

Budowa zbiornika wody czystej na SUW Święcice ul. Źródlana,  Gmina Ożarów Mazowiecki, na dz. nr ew. 249/2.

Wykonano:

  • budowę dwukomorowego żelbetowego zbiornika retencyjnego wody czystej o pojemności całkowitej – 520 m³,
  • uzbrojenie zbiornika – wentylacja, instalacje technologiczne i AKPiA,
  • podłączenie zbiornika do istniejących rurociągów wodociągowych zasilania i odpływu,
  • podłączenie zbiornika do istniejącego odstojnika,
  • podłączenie zbiornika do istniejącego systemu sterowania oraz rozdzielni technologicznej,
  • zmianę istniejącej nawierzchni utwardzonej w niezbędnym zakresie.

Załączniki