Kanalizacja Święcice

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Święcicach

Zadanie jest podzielone na dwa etapy realizacji w ramach projektu po nazwą: “Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Ożarów Mazowiecki – etap II” przy współudziale środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

ETAP I

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święcice, Gmina Ożarów Mazowiecki – ETAP I została zrealizowana od czerwca do listopada 2016 r. Gmina Ożarów Mazowiecki posiada pozwolenie na użytkowanie tego odcinka sieci wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy: 1.947.633,76 zł

W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej, Kopytowskiej od ulicy Wiosennej do posesji przy ul. Kopytowskiej 28, w ul. Wiosennej od ulicy Kopytowskiej do posesji przy ul. Wiosennej 23 łącznie z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych.

ETAP II

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Święcice, Gmina Ożarów Mazowiecki – ETAP II jest realizowana od czerwca 2017 r. do 30 maja 2018 r.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy: 6.480.000,00 zł

W ramach inwestycji wybudowana będzie sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Łaźniewskiej, Zaborowskiej, Poznańskiej, Wiosennej od ulicy Kopytowskiej do ulicy Poznańskiej, Kopytowskiej od ulicy Wiosennej do miejscowości Kopytów oraz od posesji przy ulicy Kopytowskiej 28 do ulicy Warszawskiej, Źródlanej, Warszawskiej, Michałowskiej w miejscowości Święcice, a także w miejscowości Orły przy ul. Łaźniewskiej do numeru 6 oraz w miejscowości Wolica przy prywatnych drogach wewnętrznych.

Załączniki:

Załączniki