Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Ożarów Mazowiecki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI. – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Cel projektu: Rozwój i Promocja oferty turystycznej Gminy Ożarów Mazowiecki bazującej na walorach historycznych i rekreacyjnych miejsca.

Miejsce realizacji: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 663.840,01 zł
Dofinansowanie: 497.880,01 zł
Planowany okres realizacji: do 31.03.2015 r.
Projekt zrealizowany.