Poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej Gminy Ożarów Mazowiecki poprzez rozbudowę obiektów instytucji kultury

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI. – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji.

Cel projektu: poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury poprzez rozbudowę publicznej infrastruktury kultury na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Miejsce realizacji: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 882.182,00 zł
Dofinansowanie: 749.854,70 zł
Planowany okres realizacji: do 30.09.2015 r.
Projekt zrealizowany.