Ekologiczna gospodarka odpadami podstawą zrównoważonego rozwoju gminy Ożarów Mazowiecki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” – „Segregacja odpadów”

Cel projektu: Zmniejszenie ilości składowanych odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko poprzez rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Ożarów Mazowiecki.

Miejsce realizacji: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 1.645.363,70 zł
Dofinansowanie: 737.884,03 zł
Planowany okres realizacji: do 31.12.2014 r.
Projekt zrealizowany.