Przygotowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet I. – Gospodarka wodno ściekowa

Cel projektu: przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Ożarów Mazowiecki niezbędnej do realizacji projektów inwestycyjnych w latach 2014-2020

Miejsce realizacji: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 930.099,78 zł
Dofinansowanie: 790.584,81 zł
Planowany okres realizacji: do 30.12.2015 r.
Projekt zrealizowany.