Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płochocin w ul. Stołecznej, Gmina Ożarów Mazowiecki

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Cel projektu: poprawa podstawowych usług, warunków życia mieszkańców Płochocina poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stołecznej w Płochocinie i zbiorczego kanału tłocznego (rurociąg tłoczny, kanał grawitacyjny wraz z przepompownią ścieków).

Miejsce realizacji projektu: Płochocin, Święcice, Wolica
Wartość projektu: 3.456.544,83 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 2.046.908,97 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: czerwiec 2015 r.
Projekt zrealizowany.

Załączniki