Zmieniam swoją przyszłość – aktywna integracja społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Cel projektu: Zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i zawodowego, zwiększenie efektywności i promocji integracji społecznej w gminie, umożliwienie powrotu na rynek pracy i do czynnego życia społecznego osobom, które mają problem z przezwyciężeniem barier .

Miejsce realizacji projektu: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 708.265,78 zł
Dofinansowanie: 639.099,13 zł
Planowany okres realizacji: 01.08.2008 r. – 31.12.2014 r.
Projekt zrealizowany.

Załączniki