Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, IX Oś priorytetu POIiŚ, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej

Cel projektu: opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki”

Miejsce realizacji projektu: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 89.421,00 zł
Dofinansowanie: 75.485,10 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: 30.12.2015 r.
Projekt zrealizowany.

Załączniki