Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych

Konkurs organizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2012 r.

Projekty konkursowe powinny wpisywać się w co najmniej jeden spośród podstawowych celów Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” tj.:

  1. poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole;
  2. zwiększenie wpływu rodziców na życie szkół;
  3. zwiększenie umiejętności wychowawczych dyrektorów szkół i placówek wychowawczych, nauczycieli i rodziców oraz pracowników administracji;
  4. zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów;
  5. indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań zwiększenie autonomii uczniów w szkole;
  6. wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  7. ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (m. in. Przemoc, narkomania, alkoholizm).
  8. przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzież poprzez sport.

Cel Projektu: poprawa relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole, co spowoduje, że szkoła będzie bardziej przyjazna i bezpieczna. Podniesienie świadomości każdej z grup adresatów projektu sprawi, że zaczną oni lepiej rozumieć potrzeby innych i otwierać się na ich problemy.

Miejsce realizacji Projektu: Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Płochocinie.
Wartość Projektu: 59.972,00 zł
Wnioskowana kwota pomocy: 53.988,00 zł
Planowany okres realizacji: do 31.12.2012 r.
Projekt zrealizowany.