Zagospodarowanie terenu wokół Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Cel projektu: stworzenie mieszkańcom Józefowa i okolicznych miejscowości warunków do spędzania wolnego czasu i korzystania ze stworzonej infrastruktury rekreacyjnej w formie zagospodarowanego i wyposażonego w odpowiednie urządzenia terenu wokół Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie.

Miejsce realizacji projektu: ul. Fabryczna 15, Józefów, 05-860 Płochocin
Wartość Projektu: 386.646,25 zł
Dofinansowanie: 230.000,00 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: październik 2014 r.
Projekt zrealizowany.