Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Wolicy

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś LEADER, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Cel projektu: Stworzenie mieszkańcom Wolicy i okolicznych miejscowości Gminy Ożarów Mazowiecki warunków do spędzania wolnego czasu oraz umożliwienie korzystania ze stworzonej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w formie udostępnienia zagospodarowanego i wyposażonego w odpowiednie urządzenia terenu (boisko do siatkówki i miejsce biwakowe).

Miejsce realizacji projektu: Wolica (dz. nr 22/141 i 22/1 obr. 0035)
Wartość Projektu: 186 868,40 zł
Dofinansowanie: 130 894,00 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: grudzień 2012 r.
Projekt zrealizowany.

Załączniki