Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego Kręczki

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Cel projektu: stworzenie mieszkańcom Kręczek i Kaput oraz okolicznych miejscowości Gminy Ożarów Mazowiecki warunków do spędzania wolnego czasu oraz umożliwienie korzystania ze stworzonej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w formie udostępnienia wielofunkcyjnego zespołu boisk do prowadzenia rozgrywek sportowych (2 pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę nożną, 2 boiska do siatkówki plażowej, 1 boisko do koszykówki, 2 boiska do badmintona, trybuny dla widzów, zaplecze socjalno-szatniowe, infrastruktura komunikacyjna, nasadzenia roślinne).

Miejsce realizacji projektu: Kręczki-Kaputy, dz. nr ew. 6/61, Obr. PGR Kręczki
Wartość Projektu: 601.102,71 zł
Dofinansowanie: 333.624,00 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: grudzień 2014 r.
Projekt zrealizowany.