Wesołe wakacje – piknik rekreacyjny oraz zajęcia sportowe dla najmłodszych

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Cel projektu: Zorganizowanie w dzień wolny od pracy pięciogodzinnego pikniku rekreacyjnego połączonego z zawodami sportowymi. Forma zajęć ma na celu zachęcenie najmłodszych mieszkańców do czynnego uprawiania sportu. Piknik integracyjny stworzy szansę zintegrowania mieszkańców w różnym wieku oraz ludności miejscowej i napływowej.

Miejsce realizacji projektu: ul. Lipowa 3, Płochocin
Wartość Projektu: 17.593,00 zł
Dofinansowanie: 10.274,34 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: czerwiec 2013 r.
Projekt zrealizowany.