Poprawa infrastruktury sportowej i społeczno-kulturalnej w Gminie Ożarów Mazowiecki

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Cel projektu: Stworzenie mieszkańcom wsi: Józefów, Szeligi, Duchnice i Bronisze warunków do spędzania wolnego czasu poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i społeczno-kulturalnej.

Miejsce realizacji projektu: Józefów, dz. nr 5/2, obr SHR Płochocin, dz. 2/2, obr. SHR Płochocin; Szeligi dz. nr 15, obr Szeligi, ul. Kalinowa Droga; Duchnice, dz. nr 76/54 obr. Duchnice; Bronisze, dz. nr 12/6 obr. SHRO Bronisze.
Wartość projektu: 160.640,98 zł
Dofinansowanie: 104.481,00 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: 31.03.2015 r.
Projekt zrealizowany.