Modernizacja i doposażenie budynku Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Cel projektu: stworzenie mieszkańcom Gminy Ożarów Mazowiecki warunków do organizacji wydarzeń kulturalno-społecznych i aktywnego trybu życia poprzez modernizację Domu Kultury Uśmiech.

Miejsce realizacji projektu: Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 84.604,78 zł
Dofinansowanie: 50.000,00 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: 31.03.2015 r.
Projekt zrealizowany.