Doposażenie placu rekreacyjno-rehabilitacyjnego w Duchnicach

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Cel projektu: Modernizacja placu rekreacyjno-rehabilitacyjnego i umożliwienie mieszkańcom Duchnic i Gminy Ożarów Mazowiecki korzystania z w pełni wyposażonego placu. Zadanie to będzie zrealizowane poprzez utwardzenie terenu (ułożenie kostki brukowej) oraz zakup i montaż odpowiedniego wyposażenia do rehabilitacji na świeżym powietrzu.

Miejsce realizacji projektu: ul. Duchnicka, dz. ew. 298, obr. Duchnice
Wartość Projektu: 26.073,51 zł
Dofinansowanie: 16.995,94 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: wrzesień 2013 r.
Projekt zrealizowany.