Dawny Ożarów Mazowiecki w obiektywie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Cel projektu: przybliżenie historii miasta i okolic zarówno młodszym, jak i starszym pokoleniom mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki, a także osobom je odwiedzającym. Podniesienie świadomości historycznej przyczyni się także do promowania i pielęgnowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego wśród mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki.

Miejsce realizacji projektu: Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 27.232,20 zł
Dofinansowanie: 17.712,00 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: grudzień 2014 r.
Projekt zrealizowany.