Budowa stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Ożarów Mazowiecki

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Cel projektu: stworzenie mieszkańcom wsi: Macierzysz, Wolskie i Święcice warunków do spędzania wolnego czasu oraz umożliwienie korzystania ze stworzonej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w formie udostępnienia zagospodarowanych i wyposażonych w odpowiednie urządzenia stref sportowo-rekreacyjnych: placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Macierzyszu, placu zabaw we wsi Wolskie, siłowni zewnętrznej w Święcicach.

Miejsce realizacji projektu: Macierzysz, dz. nr 121/1, obr Macierzysz; Wolskie, dz. nr 1/119, obr PGR Wolskie; Święcice, dz. nr 224/7, obr Święcice.
Wartość Projektu: 193.766,01 zł
Dofinansowanie: 119.360,00 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: listopad 2014 r.
Projekt zrealizowany.