Budowa boiska do siatkówki plażowej i wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Cel projektu: Stworzenie mieszkańcom Szelig i okolicznych miejscowości Gminy Ożarów Mazowiecki warunków do korzystania ze stworzonej infrastruktury rekreacyjno-sportowej w formie udostępnienia zagospodarowanego i wyposażonego w odpowiednie urządzenia terenu rekreacyjno-sportowego, w tym boiska do siatkówki plażowej.

Miejsce realizacji projektu: ul. Kalinowa Droga, dz. nr 15, obr. Szeligi
Wartość Projektu: 35.029,58 zł
Dofinansowanie: 22.783,46 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: listopad 2013 r.
Projekt zrealizowany.