Bezpieczne popołudnia – rozwój aktywności społeczności lokalnej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Cel projektu: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez modernizację placu zabaw przy ul. Mickiewicza 33, który umożliwi rodzinom z dziećmi bezpiecznie i zdrowo spędzać popołudnia, czynnie wypoczywać i spotykać się

Miejsce realizacji projektu: ul. Mickiewicza 33, Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 33 206,52 zł
Dofinansowanie: 18 958,28 zł
Planowany termin zakończenia realizacji: czerwiec 2013 r.
Projekt zrealizowany.