Konferencja „Ku trzeźwości Narodu – wezwani do działania”

„Ku trzeźwości Narodu – wezwani do działania”

Ożarów Mazowiecki, 19 czerwca 2023 r.

Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie DIAKONIA Ruchu Światło – Życie.

Konferencja realizowana jest na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

9.00 – 9.30        Rejestracja

9.30 – 9.45     Rozpoczęcie konferencji

9.45 – 10.30   Wykład: Straty społeczne nadużywania alkoholu.

                          – dr n. med. Bohdan Woronowicz

10.30 – 11.15   Wykład: Ekonomiczne konsekwencje spożywania napojów alkoholowych

                          – Mateusz Terlikowski

11:15 – 11.35     Przerwa kawowa

11.35 – 12.20    Wykład: Odpowiedzialność samorządu lokalnego za trzeźwość.

                            – Andrzej Wojciechowski

12.20 – 13.05    Wykład: Jakie relacje w rodzinie umacniają trzeźwość?

                             – Jolanta Terlikowska

13:05 – 13.15     Podsumowanie konferencji       

13.15                    Lunch

 

Wypełnij poniższy formularz, aby zgłosić swój udział w konferencji!

rejestracja-na-konferencje

[lightweight-accordion title=”Klauzula informacyjna”]

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim stosuje odpowiednie i adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz inne obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Na podstawie art. 13 RODO informujemy o sposobach i celach w jakich przetwarzamy dane osobowe Uczestników, a także o przysługujących im prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, dane teleadresowe: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2, adres elektroniczny poczty e-mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl, tel.: (22) 731-32-00.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez adres elektroniczny poczty e-mail: iod@ozarow-mazowiecki.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) wykonania zadań określonych w przepisach prawa, realizowanych przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim;
b) elektronicznej rezerwacji miejsc na konferencję „Ku trzeźwości narodu – wezwani do działania”;
c) przesłania oficjalnego zaproszenia na wydarzenie;
d) dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit. a, c, f i e.
5. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji konkretnego celu, do momentu wycofania udzielonej zgody, a także przez okres wymagany regulacjami prawnymi, zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim Instrukcją Kancelaryjną.
6. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim i jego jednostki, Radę Miejską, dostawców systemów IT, podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Ożarowie Mazowieckim.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiotom danych przysługują następujące prawa:
a) do wycofania zgody, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 7 RODO;
b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, o których mowa w art. 15 RODO,
c) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO,
d) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
f) do przenoszenia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO,
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
h) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane z wykorzystaniem metod profilowania, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osób, których dane dotyczą.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
10. Udostępnienie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
11. Udostępnienie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi rejestrację i uczestnictwo w konferencji.

[/lightweight-accordion]