Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów