Aktualności

Wydział Inwestycji i Remontów informuje, że w związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Macierzyszu, w dniach od 27.07.2022 roku (środa) do 5.08.2022 roku (piątek), w godzinach od 7.00 do 17.00 zostanie zamknięty przejazd przez odcinek ulicy Sochaczewskiej.

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ((Dz. U. z 2021 r. poz. 945.) od dnia 1 stycznia 2022 roku na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których będzie udzielana nieodpłatnie pomoc prawna dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Dyrektor Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim ogłasza rodzinny konkurs dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki pt. „Wieniec Dożynkowy” Ożarów Mazowiecki 2022 pod patronatem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza do udziału w Giełdzie Pracy organizowanej dla Leroy Merlin, która odbędzie się w dniu 27.07.2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu: ul. Poznańska 131 A, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Wydział Inwestycji i Remontów informuje, że w związku koniecznością przebudowy progu zwalniającego na ul. Kolejowej, w dniu 16.07 br. (sobota), zamknięty dla ruchu samochodowego zostanie odcinek ww. ulicy.

W związku z koniecznością przebudowy przejazdu drogowo – kolejowego w ciągu DW701 od dnia 18 lipca br. zostanie wprowadzony objazd, zgodnie z zatwierdzoną przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Marszałka Województwa Mazowieckiego tymczasową organizacją ruchu (nr zatwierdzenia: NI-D-I.8022.2.457.2022.JM).

Gmina Ożarów Mazowiecki w dniu 12.05.2022 r. podpisała umowę darowizny w ramach programu GAZ-SYSTEM dla edukacji – edycja III. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał kwotę 30 000, 00 zł dla publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki z przeznaczeniem na doposażenie klasopracowni, zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego lub wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.