Aktualności

W dniu 13.05.2022 r. Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich będą czynne do godz. 15:00

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.