Aktualności

Wydział Inwestycji i Remontów informuje, że w związku kolejnym etapem robót związanych z rozbudową ul. Kamińskiego w Ożarowie Mazowieckim w dniu 29 czerwca (środa), nastąpią utrudnienia w przejeździe ulicą.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim informuje o planowanym na dzień 27.06.2022r. rozpoczęciem robót drogowych związanych z wykonaniem nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4119W ul. Sochaczewskiej w m. Strzykuły i Kaputy na terenie gm. Ożarów Mazowiecki oraz związanych z tym utrudnieniach.