Aktualności

1 2 3 86

Zaistniałe okoliczności, czyli ogłoszony stan pandemii nakładają na placówki oświatowe dodatkowe liczne obowiązki wynikające z konieczności przeorganizowania dotychczasowych zasad i wypracowania nowego modelu współpracy z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi zajęcia dodatkowe poza szkołą dla uczniów przebywających w świetlicy. Po analizie uwag rodziców oraz wysłuchaniu argumentów przedstawicieli podmiotów realizujących zajęcia, wprowadza się w roku szkolnym 2020/2021 następujące zasady

SpisRolny przez telefon

Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu. Jest to metoda w pełni bezpieczna i wygodna – można się spisać w domu, bez konieczności kontaktu z osobami z zewnątrz. O możliwości spisania się przez telefon będą przypominać rachmistrze dzwoniąc od 16 września do rolników i proponując wypełnienie obowiązku spisowego w ten właśnie sposób.

Operacja pn. "Budowa obiektu rekreacyjno-turystycznego w Ożarowie Mazowieckim” mająca na celu zwiększenie dostępności ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w obszarze Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem" poprzez udostępnienie obiektu rekreacyjno-turystycznego w Ożarowie Mazowieckim współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Oficjalne obchody rocznicowe odbyły się w 12 września na Cmentarzu Wojennym w Ołtarzewie. Był apel pamięci, okolicznościowe przemówienie burmistrza Ożarowa Mazowieckiego i złożenie kwiatów. Bitwa Ołtarzewska miała miejsce w 1939

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dnia 04.09.2020 przy skrzyżowaniu ul. Duchnickiej z ul. Mickiewicza doszło do awarii szafy rozdzielczej, zasilającej oświetlenie uliczne na osiedlu Duchnice. Awaria została niezwłocznie zgłoszona do