Aktualności

1 2 3 95

Gmina Ożarów Mazowiecki w 2020 roku znalazła się, po raz kolejny, wśród gmin wyróżniających się najwyższym stopniem zrównoważonego rozwoju w Polsce. Fakt ten potwierdza 4 miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST oraz 2 miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003 – 2019 w kategorii gmin miejsko – wiejskich.

W grudniu 2020 r. na terenie Gminy Ożarów-Mazowiecki przeprowadzana jest inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła - inwentaryzację prowadzi Zakład Analiz Środowiskowych EKO-PRECYZJA. Prosimy o pomoc i wypełnienie ankiety, przesłanej w załączeniu. Ankieta dostępna jest również na stronie Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim. Jeśli również proszę o przekazanie informacji o inwentaryzacji rodzinie i znajomym.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, że z uwagi na okres zimowy od dnia 1 grudnia br. zostaje wstrzymane wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Decyzja ta jest związana m.in. z ujemnymi temperaturami i ewentualnymi opadami śniegu, które uniemożliwiają zachowanie podstawowych parametrów i norm w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych lub innych elementów infrastruktury drogowej w śladzie robót ziemnych związanych z budową, modernizacją lub remontem urządzeń uzbrojenia podziemnego – umieszczanych w pasach drogowych dróg publicznych lub wewnętrznych, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych.