Kalendarium działań Gminy Ożarów Mazowiecki

Luty – wprowadzono gotowość Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i bieżący monitoring sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
26.02.2020 r. – na stronie internetowej gminy zamieszczono Informację GIS przeznaczona dla osób powracających z CHIN, WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV; od tego dnia informacje ukazują się systematycznie (codziennie),
10.03.2020 r. – podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć na Pływalni Miejskiej dla szkół,
11.03.2020 r. – dystrybucja na terenie gminy 5000 sztuk ulotek na temat koronawirusa, zawierającej również niezbędne telefony do PSSE i szpitala zakaźnego,
12.03.2020 r. – zamknięto gminne placówki oświatowe,
12.03.2020 r. – zamknięto Pływalnię Miejską, Bibliotekę, Arenę Ożarów oraz Dom Kultury wraz z Filiami,
13.03.2020 r. – rekomendacje dla Mieszkańców do załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim poprzez e-usługi,
13.03.2020 r. – odwołano/przesunięto termin planowanych w najbliższym czasie wydarzeń kulturalnych i sportowych, których organizatorem jest gmina Ożarów Mazowiecki lub jej jednostki organizacyjne,
13.03.2020 r. – Apel Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego do Mieszkańców,
14.03.2020 r. – Komunikat o ograniczeniu pracy Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych (rekomendacja załatwiania spraw telefonicznie, emailem oraz przez e-usługi),
16.03.2020 r. – Apel Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego – Zostań w domu – bądź odpowiedzialny,
16.03.2020 r. – zamknięto Targowisko Miejskie, przy ul. Strażackiej w Ożarowie Mazowieckim,
16.03.2020 r. – komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej o wstrzymaniu posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej, dyżurów radnych oraz odwołaniu sesji zaplanowanej na 19 marca 2020 r.,
16.03.2020 r. – odwołano zaplanowaną na 18 marca 2020 r. dyskusję publiczną dotyczącą wyłożonego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki,
16.03.2020 r. – dystrybucja na terenie gminy kolejnych 5000 sztuk ulotek na temat koronawirusa ( spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty),
17.03.2020 r. – rusza zorganizowana przez gminę akcja Pomocy dla seniorów,
17.03.2020 r. – zamknięto boiska, siłownie zewnętrzne i place zabaw,
17.03.2020 r. – objęcie patronatu nad akcją „Zakupy do domu”,
17.03.2020 r. – komunikat o pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną,
18.03.2020 r. – zamknięto tereny zielone i boiska przy Centrum Widowiskowo – Sportowym „Arena Ożarów”,
20.03.2020 r. – Komunikat Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pomocy w płatności czynszu za gminne grunty i lokale użytkowe w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego,
23.03.2020 r. – Komunikat Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego o przedłużeniu okresu ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim do odwołania,
24.03.2020 r. – telekonferencja z dyrektorami placówek oświatowych dot. wdrożenia od 25 marca br. zdalnego nauczania na terenie gminy,
24.03.2020 r. – zamknięciu wszystkich placów zabaw, boisk oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w terminie od 25.03 – 12.04. 2020 r.,
24.03.2020 r. – skierowano pismo do Zarządu Warszawskiego Transportu Publicznego o ponowną analizę rozkładu jazdy linii 713 i 743 oraz ich obłożenia w godzinach szczytu i dostosowania rozkładów do możliwości zachowania nowych zasad ostrożności,
24.03.2020 r. – w realizacji znajduje się zamówienie 20 000 sztuk maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy,
25.03.2020 r. – odwołano imprezy sportowe planowane do organizacji przez GOSiR w pierwszym półroczu 2020 roku m.in. Dzień Sportu 2020 z XXII Ożarowskim Biegiem im. Janusza Kusocińskiego oraz Sportowy Dzień Dziecka,
27.03.2020 r. – stanowisko Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego skierowane do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów planowanych na 10 maja 2020 r.,
28.03.2020 r. – ruszyła dystrybucja maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki,
30.03.2020 r. – spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
31.03.2020 r. – Straż Miejska systematycznie przekazuje apele głosowe dot. epidemii i pozostania w domu,
6.04.2020 r. – od 6.04 podawane są codziennie dane dotyczące bieżącej sytuacji epidemiologicznej na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki,
7.04.2020 r. – spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – decyzja o systematycznej dezynfekcji miejsc najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców,
7.04.2020 r. – przekazano mieszkańcom ponad 20 tysięcy maseczek ochronnych, dystrybucja w toku,
9.04.2020 r. – uruchomienie akcji Kupuj/Sprzedawaj lokalnie wspierającej lokalnych przedsiębiorców,
17.04.2020 r. – uruchomienie Ożarowskiej Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców (uchwalenie uchwał Nr XXIV/234/20 i Nr XX/235/20 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim,
21.04.2020 r. – odwołanie imprez plenerowych organizowanych przez Dom Kultury „Uśmiech” do 30 czerwca br.,
22.04.2020 r. – rozpoczęcie dezynfekcji miejsc użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki,
30.04.2020 r. – decyzja o zamknięciu przedszkoli i żłobków po 6.05.2020 r.,
4.05.2020 r. – otwarcie Biblioteki zgodnie z nowym reżimem sanitarnym,
4.05.2020 r. – część obiektów administrowanych przez GOSiR została udostępniona,  zgodnie z nowym reżimem sanitarnym,
5.05.2020 r. – wideokonferencja na temat działań mających na celu przygotowanie żłobków i przedszkoli do otwarcie zgodnie z nowym reżimem sanitarnym,
6.05.2020 r. – boiska szkolne udostępnione tylko dla grup zorganizowanych (6 osób + trener), dla osób indywidualnych pozostają zamknięte,
6.05.2020 r. – spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
7.05.2020 r. – komunikat w sprawie zamknięcie żłobków i przedszkoli do 25 maja 2020 r.,
14.05.2020 r. – spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, temat : oświata – przygotowanie do otwarcia placówek,
19.05.2020 r. – spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, temat : oświata – przygotowanie do otwarcia placówek cd.,
22.05.2020 r. –  Komunikat Burmistrza dot. ograniczeń pracy Urzędu Miejskiego,
24.05.2020 r. – dezynfekcja (ozonowanie) terenów wokół placówek oświatowych,
25.05.2020 r. – rozpoczęcie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i klasach I – III,
3.06.2020 r. – ponowne otwarcie Agencji Banku PKO BP w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim w nowym reżimie sanitarnym,
3.06.2020 r. – wznowiono działania Punktu Konsultacyjnego – Informacyjnego „Uzależnień”,
8.06.2020 r. – rozpoczęcie sukcesywnego otwierania placów zabaw na terenie gminy,
8.06. 2020 r. – informacja o wznowieniu przyjęć mieszkańców przez burmistrza w sprawie skarg i wniosków,
8 – 10.06.2020 r. – sukcesywne otwieranie placów zabaw na terenie gminy,
29.06.2020 r. – ponowne otwarcie Pływalni Miejskiej,
3.08.2020 r. – posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Komunikat Nr 12,
18.08.2020 r. – posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Komunikat Nr 13,
4.09.2020 r. – apel do rodziców o przestrzeganie zasad sanitarnych w szkołach i przedszkolach,
22.09.2020 r. – posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Komunikat Nr 14
9.10.2020 r. – spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
10.10.2020 r. – żółta strefa w całej Polsce
12.10.2020 r. – Komunikat o ograniczeniu pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim
12.10.2020 r. – na terenie gminy realizowany jest program szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców 50 +
14.10.2020 r. – Komunikat o ograniczeniu pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim
19.10.2020 r. – ograniczenie zasad działania Pływalni w Ożarowie Mazowieckim
23.10.2020 r. – spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
24.10.2020 r. – Komunikat w sprawie zdalnego nauczania w klasach IV-VIII
26.10.2020 r. – zamknięcie świetlicy środowiskowej
30.10.2020 r. – Apel Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w sprawie Święta Zmarłych
3.11.2020 r. – spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
3.11.2020 r. – Akcja pomocy lokalnym sprzedawcom kwiatów
6.11.2020 r. – spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
6.11.2020 r. – Komunikat w sprawie zdalnego nauczania w klasach I – III
6.11.2020 r. – Informacja na temat funkcjonowania Targowiska Miejskiego
6.11.2020 r. – Komunikat Dyrektora Biblioteki w sprawie zmian w funkcjonowaniu placówki