Kalendarium działań Gminy Ożarów Mazowiecki

 1. Luty – wprowadzono gotowość Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i bieżący monitoring sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
 2.   26.02.2020 r. – na stronie internetowej gminy zamieszczono Informację GIS przeznaczona dla osób powracających z CHIN, WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2.; od tego dnia informacje ukazują się systematycznie ( codziennie).
 3.   10.03.2020 r. – podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć na Pływalni Miejskiej dla szkół,
 4.   11.03.2020 r. – dystrybucja na terenie gminy 5000 sztuk ulotek na temat koronawirusa, zawierającej również niezbędne telefony do PSSE i szpitala zakaźnego.
 5.   12.03.2020 r.- zamknięto gminne placówki oświatowe.
 6.   12.03.2020 r.- zamknięto Pływalnię Miejską, Bibliotekę, Arenę Ożarów oraz Dom Kultury wraz z Filiami.
 7.   13.03.2020 r. – rekomendacje dla Mieszkańców do załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim poprzez e-usługi.
 8.   13.03.2020 r. – odwołano/przesunięto termin planowanych w najbliższym czasie wydarzeń kulturalnych i sportowych, których organizatorem jest gmina Ożarów Mazowiecki lub jej jednostki organizacyjne.
 9.   13.03.2020 r. – Apel Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego do Mieszkańców.
 10.   14.03.2020 r. – Komunikat o ograniczeniu pracy Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych (rekomendacja załatwiania spraw telefonicznie, emailem oraz przez e-usługi).
 11.   16.03.2020 r. – Apel Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego – Zostań w domu – bądź odpowiedzialny.
 12.   16.03.2020 r. – zamknięto Targowisko Miejskie, przy ul. Strażackiej w Ożarowie Mazowieckim.
 13.   16.03.2020 r. – komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej o wstrzymaniu posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej, dyżurów radnych oraz odwołaniu sesji zaplanowanej na 19 marca 2020 r.
 14.   16.03.2020 r. – odwołano zaplanowaną na 18 marca 2020 r. dyskusję publiczną dotyczącą wyłożonego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów Mazowiecki.
 15.   16.03.2020 r. – dystrybucja na terenie gminy kolejnych 5000 sztuk ulotek na temat koronawirusa ( spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty).
 16.   17.03.2020 r. – rusza zorganizowana przez gminę akcja Pomocy dla seniorów.
 17.   17.03.2020 r. – zamknięto boiska, siłownie zewnętrzne i place zabaw.
 18.   17.03.2020 r. – objęcie patronatu nad akcją „Zakupy do domu”.
 19.   1703.2020 r. – komunikat o pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną.
 20.   18.03.2020 r. – zamknięto tereny zielone i boiska przy Centrum Widowiskowo – Sportowym „Arena Ożarów”.
 21.   20.03.2020 r. – Komunikat Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pomocy w płatności czynszu za gminne grunty i lokale użytkowe w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.
 22.   23.03.2020 r. – Komunikat Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego o przedłużeniu okresu ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim do odwołania
 23.   24.03.2020 r – telekonferencja z dyrektorami placówek oświatowych dot. wdrożenia od 25 marca br. zdalnego nauczania na terenie gminy.
 24.   24.03.2020 r. – zamknięciu wszystkich placów zabaw, boisk oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w terminie od 25.03 – 12.04. 2020 r.
 25.   24.03.2020 r. – skierowano pismo do Zarządu Warszawskiego Transportu Publicznego o ponowną analizę rozkładu jazdy linii 713 i 743 oraz ich obłożenia w godzinach szczytu i dostosowania rozkładów do możliwości zachowania nowych zasad ostrożności.
 26.   24.03.2020 r. – w realizacji znajduje się zamówienie 20 000 sztuk maseczek ochronnych dla mieszkańców gminy.
 27.   25.03.2020 r. – odwołano imprezy sportowe planowane do organizacji przez GOSiR w pierwszym półroczu 2020 roku m.in. Dzień Sportu 2020 z XXII Ożarowskim Biegiem im. Janusza Kusocińskiego oraz Sportowy Dzień Dziecka.
 28.   27.03.2020 r. – stanowisko Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego skierowane do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów planowanych na 10 maja 2020 r.
 29.   28.03.2020 r. – ruszyła dystrybucja maseczek ochronnych dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki.
 30.   30.03.2020 r. – spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego