Mocne Strony

MOCNE STRONY
02-495 Warszawa – Ursus
ul. Wiosny Ludów 41/1
Tel. +48 602 666 134

e-mail: redakcja@mocnestrony.com.pl

www.mocnestrony.com.pl

MOCNE STRONY: dwutygodnik o zasięgu regionalnym: warszawska dzielnica URSUS, miasto PIASTÓW, gmina MICHAŁOWICE oraz miasto i gmina OŻARÓW MAZOWIECKI (istnieje od 26 lipca 2016 r. – pierwsze wydanie).

Dwutygodnik skupia się na tematyce dotyczącej mieszkańców niezależnie od ich wieku i poglądów, informuje o wydarzeniach społecznych, kulturalnych, relacjonuje ważne dla mieszkańców wydarzenia lokalne, promuje mocne strony ludzi, grup społecznych, placówek kulturalnych i oświatowych, firm oraz urzędów.

Kolportaż w: placówkach administracji publicznej, publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, placówkach kultury, sportu, centrach handlowych, firmach produkcyjnych i usługowych, aptekach itp. (łącznie ok. 200 punktów) w nakładzie 15 tys. egzemplarzy.

ARCHIWALE NUMERY:

Dostępne na www.mocnestrony.com.pl w zakładce ARCHIWUM

Załączniki