Aktualności

1 221 222 223 224 225 237

12 października 2015 roku w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”.

Gmina Ożarów Mazowiecki od 9 lat wspiera zdolnych sportowców, będących mieszkańcami naszej Gminy. Stypendium sportowe jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym jednorazowo za wyniki osiągnięte w danym roku. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła

Gmina Ożarów Mazowiecki od ośmiu lat wspiera zdolnych sportowców, będących mieszkańcami naszej Gminy. Stypendium sportowe jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym jednorazowo za wyniki osiągnięte w danym roku. 8 grudnia 2016 r.

10 grudnia 2015 r. podczas XVII sesji Rady Miejskiej wręczono stypendia dla młodych sportowców. Stypendia oraz listy gratulacyjne dla rodziców stypendystów wręczyli Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz, Przewodniczący Rady Miejskiej

Na IV sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2014 r. wręczono stypendia dla młodych sportowców. Stypendia oraz listy gratulacyjne dla rodziców stypendystów wręczyli Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz, Przewodniczący

12 grudnia 2013 r. podczas XLV sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 15 młodych sportowców otrzymało stypendia sportowe. Przyznano je zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym:

W 2012 roku 13 ożarowskich sportowców otrzymało stypendia sportowe. Przyznano je zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Stypendia sportowe przyznawane są na podstawie Uchwały Rady