Aktualności

W dniu 17 maja (poniedziałek) w godzinach od 7:00 do 16:00 planowane jest wykonanie warstwy wiążącej podbudowy nawierzchni na odcinku pomiędzy ulicami Floriana i Dobrą. Uprzejmie prosimy mieszkańców ul. Dobrej o wyjazd samochodami do godziny 7:00. Dojazd do posesji zostanie przywrócony po zakończeniu dnia roboczego. Dla pozostałych mieszkańców pozostaje utrzymany dojazd od ul. Strzykulskiej.

Wydział Inwestycji i Remontów informuje, że w związku z pracami wytwórni mas bitumicznych oraz zamiarem wykonania kolejnej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni przyszłej jezdni w dniu 14 maja (piątek) w godzinach od 7:00 do 16:00 zamknięty zostanie odcinek pomiędzy ulicą Floriana a ul. Dobrą. Uprzejmie prosimy mieszkańców ul. Dobrej o wyjazd samochodami do godziny 7:00. Dojazd do posesji zostanie przywrócony po zakończeniu dnia roboczego. Dla pozostałych mieszkańców pozostaje utrzymany dojazd od ul. Strzykulskiej.