Aktualności

12 sierpnia 2019 roku w Warszawie burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz  podpisał umowę o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach: „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 90 tys. złotych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na zadanie pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim”.

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach POIiŚ 2014 – 2020.

W środę 14 sierpnia br.  Burmistrz Paweł Kanclerz będzie przyjmował mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w godzinach 12.30 – 16.00.

Wczoraj, jak co roku, o godzinie 17.00 przy pamiątkowym kamieniu w Parku Miejskim w Ożarowie Mazowieckim miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Były kwiaty, znicze, poruszające  chwile z Kombatantami, krótka historia Powstania warszawskiego oraz refleksje naocznych świadków tamtych dni…