Aktualności

W najbliższą sobotę 22 lutego 2020 roku o godzinie 17:00 w bazylice św. Jana Chrzciciela w Brochowie odbędzie się msza święta, która rozpocznie obchody 210 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Dziesięć

Zarządzenie Nr B.0050.41.2020 w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu kultury, edukacji, turystyki, ekologii i na rzecz

Zarządzenie Nr B.0050.40.2020 w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, że w wyniku przeprowadzonych rozmów z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie wprowadzona zostanie dodatkowa stała zmiana trasy linii 743.