Aktualności

Strzelnica U27 organizuje dla młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych zawody strzeleckie - strzelanie z broni sportowej. Strzelnica U27 zapewnia bardzo bezpieczne warunki strzelania w nowoczesnym obiekcie klasy premium.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim uprzejmie informuje, iż od dnia 02.01.2019 roku będą wymieniane wodomierze na obszarze całej gminy Ożarów Maz.

Od dnia 17 stycznia 2019 r. do 16 stycznia 2020 r. będą obowiązywały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim informuje właścicieli lokali mieszkalnych, iż na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 poz. 1716), z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.