Aktualności

17 marca br. odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania budynku Hospicjum w Bramkach w powiecie warszawskim zachodnim. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele gminy Ożarów Mazowiecki – Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak - Zastępca burmistrza do spraw społecznych i Dariusz Skarżyński – Zastępca burmistrza do spraw technicznych.

Zarządzenie Nr B.0050.30.2023 w sprawie: końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie: - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; - turystyki i krajoznawstwa; - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego