Generalny Wykonawca informuje, że od dnia 29.05.2023 roku (poniedziałek) zostanie wprowadzona Czasowa Organizacja Ruchu w związku z zadaniem „Remont przepustu w km 0+445 w miejscowości Święcice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 700 z dojazdami w niezbędnym zakresie”.
Roboty będą prowadzone w dwóch etapach z częściowym zamknięciem drogi oraz prowadzeniem ruchu wahadłowego.
Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu – 31.08.2023 roku.

Przepust-Warszawska