Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ożarów Mazowiecki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 110/2 z obrębu ewidencyjnego Duchnice o powierzchni 1,12 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą nr WA1P/00023989/0.

Zarządzenie Nr B.0050.94.2022

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.94.2022

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr B.0050.94.2022