4 maja 2021 roku rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki. Wniosek o przyjęcie kandydata do placówki na rok szkolny 2021/2022, w ramach postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Ożarów Mazowiecki. Przy składaniu wniosku obowiązuje identyczna procedura jak w przypadku rekrutacji podstawowej, która odbyła się w marcu 2021 roku. Wnioski w ramach rekrutacji uzupełniającej można składać do 12 maja 2021 r. do godz. 15.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki, dla dzieci, które nie zostały przyjęte w rekrutacji podstawowej oraz rekrutacji uzupełniającej, zgodnie z art. 31 ust. 10, ustawy Prawo Oświatowe, zostanie wskazana placówka na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, w której kandydat będzie mógł realizować obowiązkowe wychowanie przedszkolne.

W rekrutacji uzupełniającej biorą udział następujące placówki:

  • Przedszkole Publiczne „Akademia Pod Modrzewiem” filia w Macierzyszu,
  • Przedszkole Publiczne „Akademia Pod Modrzewiem” filia w Ołtarzewie,
  • Przedszkole „Śpiewające Brzdące” w Ożarowie Mazowieckim,
  • Przedszkole Publiczne Nr 2 „Magiczny Ogród” w Ożarowie Mazowieckim,
  • Przedszkole Publiczne w Józefowie,
  • Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Święcicach.

Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zachować środki ostrożności w związku z trwającą pandemią, umożliwiamy dwie formy przekazania wniosku rekrutacyjnego:

  1. Złożenie wniosku poprzez System Elektronicznych Rekrutacji http://rekrutacja.ozarow-mazowiecki.pl i podpisanie profilem zaufanym.
  2. Dostarczenie wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru (w godzinach pracy placówki), gdzie w wyodrębnionych miejscach wyznaczone są skrzynki podawcze do składania dokumentacji związanej z postępowaniem rekrutacyjnym. Prosimy o składanie wniosków w zamkniętej kopercie.

Dane kontaktowe do placówek oświatowych biorących udział w rekrutacji uzupełniającej:

Przedszkole Publiczne „Akademia Pod Modrzewiem” filia w Macierzyszu,
ul. Sochaczewska 89a, tel. 22 752 95 12, akademia.macierzysz@gmail.com.

Przedszkole Publiczne „Akademia Pod Modrzewiem” filia w Ołtarzewie, ul. Hallera
10/8b, tel. 504 047 426, akademia.oltarzew@gmail.com.

Prywatne Przedszkole „Śpiewające Brzdące”, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów
Mazowiecki, tel. 502 996 046, ozarow@spiewajacebrzdace.pl.

Przedszkole Publiczne Nr 2 „Magiczny Ogród”, ul. Poznańska 135, 05-850 Ożarów
Mazowiecki, tel. 22 722 12 40, przedszkolepubliczne2@wp.pl.

Przedszkole Publiczne w Józefowie, ul. Kasztanowa 12, tel. 22 292 60 15,
przedszkole-jozefow@wp.pl.

Oddział przedszkolny Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Święcicach, ul. Poznańska 541, tel. 22 722 50 28, spswiecice@wp.pl.

 

Załączniki