W 2019 roku na terenie Gminy mieszkało 24.179 osób, w tym 11.518 mężczyzn i 12.661 kobiet (stan na 31.12.2019 r.). Wskaźnik gęstości zaludnienia w 2019 r. wynosił 339 osób na 1 km² (wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 10 osób na km²) i jest wyższy niż gęstość zaludnienia Polski (123 os./km2) oraz gęstość zaludnienia województwa mazowieckiego (152 os./km2). Liczba mieszkańców w granicach administracyjnych miasta Ożarów Mazowiecki wynosiła 11.258, a na terenach wiejskich – 12.554.

Raport o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2019 rok