Gmina Ożarów Mazowiecki zakupiła kolejne 27 laptopów i 3 tablety graficzne dla szkół, aby wesprzeć je w prowadzeniu nauczania zdalnego. Środki na ten cel pozyskaliśmy w ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła + z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego z Centrum Projektów Cyfrowa Polska.

Jest to kolejna już partia sprzętu komputerowego dla szkół, po przekazanych szkołom w kwietniu 48 laptopach i 8 tabletach również w ramach konkursu grantowego. Dodatkowo Urząd Miejski oraz placówki oświatowe udostępniły swój wolny sprzęt komputerowy dla uczniów i nauczycieli.

Do placówek oświatowych trafiła także kolejna partia płynów dezynfekujących przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego (310 butelek 5-litrowych tego płynu).

Dodatkowo, jak informowaliśmy, w 4 szkołach na terenie naszej Gminy realizowany jest projekt „Naukowy zawrót głowy w gminie Ożarów Mazowiecki” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja Ogólna, w ramach którego w ub. tygodniu do szkół zostało dostarczonych 90 tabletów.

Dzięki nowym rekomendacjom Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z COVID-19, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupionych zostało 20 laptopów z przeznaczeniem do zdalnego nauczania dla dzieci objętych programem wsparcia. Terapeuci będą mogli prowadzić z dziećmi zajęcia korzystając z wideokonferencji.

Dodatkowo, dla osób związanych z wykonywaniem zadań wymienionych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zakupiono ze środków GKRPA  artykuły ochrony osobistej, takie jak:  maseczki,  rękawiczki, termometry bezdotykowe, dozowniki, fartuchy oraz płyn do dezynfekcji.

Jesteśmy przekonani, że wspomniane powyżej laptopy oraz sprzęt ochrony osobistej posłużą w tak trudnym czasie zwiększeniu skuteczności realizacji założeń programu profilaktyki, a dzieciom objętym pomocą pomogą w bieżącym kontakcie ze szkołą i osobami odpowiedzialnymi za ich bezpośrednie pedagogiczne i psychologiczne wsparcie.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego