Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2020 r. komunikatu o nieotwieraniu od 6 maja 2020 r. przedszkoli i żłobka w Gminie Ożarów Mazowiecki informuję, że na bieżąco analizujemy możliwość otwarcia tych placówek w terminie późniejszym.

5 maja 2020 r. uczestniczyłem w videokonferencji z udziałem dyrektora Biura Oświaty i dyrektorów żłobka, przedszkoli i szkół (oddziały przedszkolne). Tematem przewodnim był stopień przygotowania poszczególnych placówek do funkcjonowania w nowym reżimie sanitarnym i potencjalna możliwość ich otwarcia. Omówiono kwestie organizacyjne dot. wdrożenia wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym zakresie i stopień wyposażenia placówek w niezbędne środki ochrony osobistej. Wstępne ustalenia pozwalają na rozpoczęcie niezbędnych przygotowań placówek do przyjęcia dzieci. Nie nastąpi to jednak przed 25 maja 2020 r.

Wypracowane procedury postępowania dotyczące otwarcia przedszkoli i żłobka zostaną także wykorzystane przy ewentualnym otwarciu klas I – III w szkołach podstawowych. Z informacji przekazywanych przez Ministra Edukacji wynika, że może to nastąpić po 25 maja 2020 r., w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Jednocześnie chcę Państwa zapewnić, że w pełni rozumiem Państwa potrzeby i oczekiwania związane z możliwością zapewnienia opieki nad dzieckiem, jednakże w chwili obecnej kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza.

W aktualnej sytuacji prawnej, kiedy pozostawiono decyzję o otwarciu placówek samorządom, na samorządach spoczywa też odpowiedzialność za podjęte działania. Nie uchylamy się od tej odpowiedzialności, a prowadzone obecnie działania przygotowawcze zmierzają w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników tych placówek, a także ich rodzin.

O wszelkich zmianach dotyczących otwarcia żłobka i przedszkoli będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego