W związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433), ustalam, że Dom Kultury „Uśmiech” wspomoże działania Urzędu Gminy Ożarów Mazowiecki związane z pomocą osobom starszym (powyżej 65 roku życia), niepełnosprawnym oraz samotnym mieszkającym na terenie naszej Gminy w następujący sposób:

 

– w godzinach pracy Domu Kultury „Uśmiech” (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00) pod numerem tel. (22) 722-14-45 będzie dyżurował pracownik Domu Kultury

– pracownik będzie przyjmował zgłoszenia od samotnych, niepełnosprawnych oraz starszych osób (powyżej 65 roku życia) z Gminy Ożarów Mazowiecki dotyczące potrzeby zakupu podstawowych produktów spożywczych, podstawowych środków higieny osobistej oraz opłacenia niezbędnych rachunków (energia, woda, itd.). Pomoc możliwa będzie nie częściej niż 2 razy w tygodniu

– osoba zgłaszająca się telefonicznie z prośbą o pomoc jest proszona o podanie pracownikowi Domu Kultury „Uśmiech” – imienia, nazwiska i numeru telefonu

– informacje otrzymane w drodze telefonicznego zgłoszenia będą przekazywane e-mailem do Jednostek (np. Straż Pożarna), zajmujących się zakupami itd.

– do osób starszych, samotnych w celu dostarczenia zamówionych produktów zgłaszali się będą Wolontariusze wyposażeni w identyfikatory z pieczątką Urzędu Gminy Ożarów Mazowiecki.   

  

Wskazane w Komunikacie ustalenia obowiązują od dnia 17 marca 2020 roku do dnia obowiązywania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

 

/-/ p.o. Dyrektora
Domu Kultury „Uśmiech”
Krzysztof Jabłoński