WYMIANA KOTŁÓW GRZEWCZYCH Z DOPŁATĄ Z BUDŻETU GMINY W 2020 r.
Zakończyliśmy realizację kolejnej edycji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki, dzięki któremu mieszkańcy wymienili stare źródła ciepła na nowoczesne i ekologiczne zestawy grzewcze.
Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy złożyli łącznie 215 deklaracji uczestnictwa. Nowe zestawy grzewcze zostały zamontowane w 106 gospodarstwach domowych.
Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Ożarów Mazowiecki jest działaniem wieloletnim, którego efekty mają realny wpływ na poprawę jakości powietrza w naszej gminie. W związku z tym 14 stycznia 2020 r. rozpocznie się kolejny nabór wniosków do realizacji w 2020 r.

  Główne założenia programu:

 • Program dotyczy wymiany dotychczas użytkowanego starego źródła ciepła, które w wyniku realizacji programu zostanie trwale zlikwidowane (instalacja pierwszego źródła ciepła nie jest objęta wsparciem w ramach programu),
 • Dofinansowanie udzielane jest w formie wsparcia rzeczowego, nie pieniężnej dotacji,
 • Zakup i montaż źródeł ciepła będzie realizowany przez gminę, za pośrednictwem wyłonionego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych Wykonawcy, po wniesieniu przez Mieszkańca wkładu własnego oraz dostosowaniu wewnętrznej instalacji do podłączenia nowego źródła ciepła,
 • Program obejmuje wymianę źródeł ciepła na kotły gazowe, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość instalacji kotłów na biomasę,
 • Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w budynkach wykorzystywanych sezonowo oraz takich, w których na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywane jest więcej niż 30% powierzchni całkowitej,
 • Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie kompletnej, poprawnie wypełnionej deklaracji oraz zakwalifikowanie wniosku na listę podstawową naboru na 2020 rok. O wpisaniu na listę podstawową decyduje kolejność wpływu Deklaracji do Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim do wyczerpania alokacji,
 • Lista podstawowa obejmować będzie w 60% wymianę kotłów na paliwa stałe i w 40% wymianę kotłów gazowych na nowe ekologiczne kotły grzewcze.

Dokumentacja dotycząca naboru (regulamin wraz z drukiem deklaracji uczestnictwa) dostępne są poniżej. Wersja papierowa dostępna jest także w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2.

Deklaracje przyjmowane będą od 14 stycznia 2020 r. od godz. 8:00:

 • w wersji papierowej – w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2 w godzinach pracy tj. środy 10:00-18:00, pozostałe dni tygodnia w godz. 8:00-16:00
 • LUB

 • w wersji elektronicznej (skan) przesłane na wskazany w deklaracji adres e-mail (deklaracje wysłane przed godz. 8:00 pozostaną bez rozpatrzenia).

Uprawnionymi do objęcia wsparciem są wszyscy mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, którzy przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym Warszawa Bielany wskazali w zeznaniu podatkowym Gminę Ożarów Mazowiecki jako miejsce zamieszkania. Rolnikom niepracującym i nieprowadzącym działalności gospodarczej przysługuje prawo do uzyskania wsparcia pod warunkiem, że są zameldowani na stałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Wszelkich informacji na temat Programu udzielają pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych pod numerem telefonu 22 731 32 28.

Deklaracja uczestnictwa
Regulamin programu