W Raporcie o stanie Gminy za 2018 rok w Rozdziale II Demografia w zdaniu drugim powinno być:

“Wskaźnik gęstości zaludnienia w 2018 r. wynosił 329 osób na 1 km2 (w roku 2017 wskaźnik ten wynosił 321 osób na 1 km2 i systematycznie wzrasta) i jest wyższy niż gęstość zaludnienia Polski (123 os./km2) oraz gęstość zaludnienia województwa mazowieckiego (151 os./km2) i powiatu warszawskiego zachodniego (216 os./km2).”

Raport o stanie Gminy Ożarów Mazowiecki za 2018 r.