Z dniem 19 września br. rozpoczął się nabór w trybie ciągłym wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” obejmujących m.in. wymianę kotłów grzecznych, docieplenie domów jednorodzinnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych.

Wniosek należy składać indywidualnie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Portalu Beneficjenta https://portal.wfosigw.pl/ 

Wszelkie informacje na temat Programu Priorytetowego ,,Czyste powietrze” znajdą Państwo na stronie internetowej WFOŚiGW http://wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze

Jednocześnie przypominamy o spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Środowiska dotyczącym realizacji Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się 26 września br. (środa) o godz. 18.00 w Sali teatralnej Centrum Kulturalno-Konferencyjnego ,,Scena Ołtarzew” ul. Kilińskiego 20 w Ożarowie Mazowieckim. Będzie to spotkanie o charakterze informacyjnym prowadzone przez ekspertów, którzy przedstawią zasady ubiegania się i prawidłowego wypełniania wniosków o dofinansowanie.

Agnieszka Jędrzejczak
Referat Funduszy Zewnętrznych