W dniu 30 lipca 2019 r. o godzinie 10.00 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :
1)
Otwarcie sesji.
2) Stwierdzenie kworum.
3) (Druk Nr 156) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.
4) (Druk Nr 157) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
5) Zamknięcie obrad.