W dniu 19 stycznia 2023 r. o godzinie 16.30 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konotopskiej 4 odbędzie się LXIII sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad :

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2) Wnioski w sprawie porządku obrad.

3) (Druk Nr 613) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ożarów Mazowiecki.

4) (Druk Nr 614) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

5) (Druk Nr 601) Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.

6) (Druk Nr 611) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.

7) (Druk Nr 610) Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie na Uchwałę Nr XV/157/19 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim  z dnia 29 sierpnia 2019 r.

8) (Druk Nr 600) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ożarów Mazowiecki na lata 2023-2025”.

9) (Druk Nr 606) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Gospodarczej na 2023 rok.

10) (Druk Nr 607) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Obywatelskiej na 2023 rok.

11) (Druk Nr 608) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej na 2023 rok.

12) (Druk Nr 609) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Technicznej na 2023 rok.

13) (Druk Nr 612) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

14) Interpelacje i zapytania radnych.

15) Wolne wnioski.

16) Informacja z pracy Burmistrza.

17) Sprawy organizacyjne.

18) Zamknięcie obrad.