W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 03.03.2021 r. w godzinach 11:00-17:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Rokickiej, ul. Monopolowej, ul. Kasztanowej, ul. Fabrycznej w miejscowości Józefów k/Błonia.

Po usunięciu awarii dostawa wody zostanie niezwłocznie przywrócona.