ZWiKW dniu 25 września 2020 r. w godzinach 13:00-15:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki  zlokalizowane przy Kopytowskiej 4, ul. Warszawskiej (od numeru 25 do numeru 31), w miejscowości Święcice.