W dniu 15.06.2020 r. w godzinach 10:00-14:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody obejmujące budynki zlokalizowane przy ul. Mazowieckiej i ul. Podgrodzie (od ul. Wojska Polskiego do ul. Mazowieckiej), w miejscowości Macierzysz.