W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym nastąpiła przerwa w dostawie wody obejmująca budynki zlokalizowane w miejscowości Pilaszków przy ul. Pięknej, ul. Wesołej, ul. Szczęśliwej.

Awaria jest obecnie usuwana.

Po wykonaniu prac dostawa wody zostanie niezwłocznie przywrócona.