W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu 26.06.2020 r. nastąpiła przerwa w dostawie wody obejmująca budynki zlokalizowane przy ul. 1-go Maja w miejscowości Płochocin-Osiedle. Przewidywany czas usunięcia awarii do godziny 15:00.