Przedmiot oferty Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działek o numerach ewidencyjnych 5/31 i 5/54 z obrębu PGR Pilaszków o łącznej powierzchni 31 204 m2.
Aktualne przeznaczenie nieruchomości Budowa obiektu z przeznaczeniem na hurtownię farmaceutyczną z infrastrukturą zgodnie z projektem.
Otwarte pozwolenie na budowę – Decyzja Nr. 876/12 z dnia 27.06.2012r. Pozwolenie na budowę obejmuje obszar działek 5/31 i 5/54.
Rozpoczęta budowa – zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczęciu robót z dnia 09.07.2015 r.
Teren częściowo ogrodzony, utwardzony z wyznaczonymi na gruncie fundamentami budynku.
Właściciel nieruchomości Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A.
01-942 Warszawa, ul. Kabaretowa 21.
Księga wieczysta KW Nr WA1P/00081642/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, V wydział Ksiąg Wieczystych
Rodzaj nieruchomości Nieruchomość częściowo zabudowana ( budynek starej obory przewidziany do rozbiórki).
Lokalizacja nieruchomości Województwo mazowiecki, powiat zachodni warszawski, gmina Ożarów Mazowiecki, miejscowość Pilaszków, ulica Nowowiejska.
Wjazd bezpośrednio z drogi powiatowej ( ul.Nowowiejska)
Przystanek autobusowy komunikacji miejskiej znajduje się na wysokości nieruchomości.
Przeznaczenie nieruchomości Teren zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej (1U/MN), na części droga dojazdowa, gminna nr 0119015 ( 1KDD).
Uzbrojenie działki Sieć elektroenergetyczna ( stacja transformatorowa SN) i wodociągowa oraz gazowa ( w pasie drogi gminnej).
Występujące obciążenia nieruchomości Ograniczone prawo rzeczowe – nieodpłatnej, ustanowionej na czas nieokreślony na rzecz spółki pod firmą PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie- służebność przesyłu.
Wartość nieruchomości Zgodnie z operatem szacunkowym opracowanym we wrześniu 2018 r. wartość rynkowa nieruchomości wynosi 5.261.300 zł netto ( zapraszamy do spotkania i negocjacji).

Miejsce składania ofert Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A.
05-850 Ołtarzew, ul. Południowa 2 poczta Ożarów Mazowiecki.

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych: Adam
Tel. 697 777 897
e-mail: pilaszkow@opdf.com.plDane kontaktowe

Adres e-mail: pilaszkow@opdf.com.pl

Numer telefonu: 697777897

Adres strony www: www.opdf.com.pl

Firma: OPDF S.A.