Zarządzenie Nr B.0050.96.2023
Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11,
05-850 Ożarów Mazowiecki.