Od 16 marca 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Poznańskiej 165 (parter) Obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi i uzyskał numer PESEL będzie mógł złożyć wniosek o wypłatę:

 1. jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę,
 2. świadczeń rodzinnych

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00-16:00
środa w godz. 10:00-18:00

Wnioski będą zawierać następujące dane:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. obywatelstwo;
 4. płeć;
 5. rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 6. serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 7. informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. adres pobytu;
 9. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
 10. numer PESEL.

Ośrodek Pomocy Społecznej będzie również obsługiwał wnioski o świadczenie pieniężne dla podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

 

Jednocześnie informujemy, że bieżąca obsługa Mieszkańców pozostaje bez zmian.

 

З 16 березня 2022 року – понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця о 8:00-16:00
середа о 10:00-18:00 у Центрі соціальної допомоги по вул. Познанській 165 (перший поверх) громадянин України, який прибув на територію Польщі у зв’язку з військовими діями та отримав номер соціального забезпечення, зможе подати заяву на виплату:

 1. одноразова грошова допомога в розмірі 300 зл. на людину,
 2. сімейні пільги

Запити будуть містити наступні дані:

 1. ім’я (імена) та прізвище;
 2. дата народження;
 3. громадянство;
 4. стать;
 5. вид документа, що лежить в основі перетину кордону;
 6. серія та номер документа, що лежить в основі перетину кордону;
 7. інформація про дату в’їзду на територію Польської Республіки;
 8. адреса перебування;
 9. контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти – за наявності;
 10. номер соціального страхування.